Odberové súpravy ZO umožňujú zapojenie a odpojenie alebo zmenu smeru otáčania motora spotrebiča. Prívod napätia do súpravy sa deje zapojením prenosnej zásuvky do zástrčky umiestnenej na krabici zostavy ZO.

Inštalačné súpravy ZI

Súpravy typu ZI s hlavnou 16A zásuvkou sú vybavené vačkovým spínačom LK16R s funkciou vypínača 0-1 alebo prepínača L-O-P, súpravy s hlavnou zásuvkou na 32A sú vybavené vačkovým spínačom LK32R. Súpravy typu ZI obsahujú vypínač 0-I alebo prepínač L-O-P v krabici vybavenej 1, 2 alebo 3 zásuvkami, v prevedení IP44. Súpravy ZI sa líšia medzi sebou druhom a prúdovou veličinou zásuvky.

Odberové súpravy ZO Odberové súpravy ZO umožňujú zapojenie a odpojenie alebo zmenu smeru otáčania motora spotrebiča. Prívod napätia do súpravy sa deje zapojením prenosnej zásuvky do zástrčky umiestnenej na krabici zostavy ZO.