Použitie

Žeriavové ovládače typu PKS sú určené na obsluhu žeriavov a zdvíhadiel.
Zabezpečujú jednoduchú a bezporuchovú funkciu zariadení v ťažkých atmosferických podmienkach.

Charakteristika
Žeriavové ovládače vyrábané našou firmou sú v závislosti na použití vybavené nasledujúcimi druhy tlačidiel:

Ovládače sú vyrobené z materiálu odolného proti mechanickému opotrebeniu.
Ovládače sú vybavené mechanickou blokáciou zabraňujúcou zopnutie ovládačov v opačných smeroch.
Stupeň ochrany žeriavových ovládačov je IP65.
Do žeriavových ovládačov možno nainštalovať akékoľvek tlačidlo radu SP22.

Všetky ovládače spĺňajú nižšie uvedené nariadenia a normy:
PN EN 60204-32; PN EN 60947-1; PN EN 60947-5-1; PN EN 60947-5-5;
2006/42 / WE - Strojné zariadenia; 2006/95 WE - Nízkonapäťové zariadenia.
Žeriavové ovládače možno ľubovoľne zostaviť podľa Vašej potreby.