Izolačné rozpínače RSI 125 a 160A sú určené pre prácu v obvodoch s menovitým izolačným napätím do 690 V a to v kategóriách AC21 ... AC23 a tiež v obvodoch jednosmerného napätia do 220 V. Rozpínače môžu byť inštalované v uzavretých priestoroch (až 3. pásmo priemyselného znečistenia) v teplotách od -5 ° C do + 40 ° C. Výška miesta nainštalovania musí byť do 2 000 m.n.m.

Spôsoby použitia rozpínačov RSIKonštrukcia Séria izolačných vypínačov RSI spĺňa všetky požiadavky kladené na moderné nízkonapäťové zariadenia a je v súlade s nariadeniami 73/23 / EWG + 93/68 / EWG.

Vlastnosti série RSI
Prepínače zdrojov napájania PRZK

Prepínače zdrojov napájania PRZK 125 a 160A sú vyrobené na konštrukčnom základe rozpínačov RSI 125 a 160A a majú teda vyššie spomínané vlastnosti. Prepínače PRZK sú konštrukčným spojením dvoch rozpínacích typov RSI pomocou spoločného krytu. Toto prevedenie zabezpečuje dokonalú pevnosť systému a jeho spoľahlivú funkciu a bezpečnosť. Prepínače PRZK sú vybavené špeciálne vyprojektovaným spriahadlom. Sú komplexným vyriešením ručného prepínania druhu napájania typu sieť - agregát.