Adresa a prevádzka

Hviezdoslavova 42/1019 (OD Jednota)
053 61
Spišské Vlachy
Slovenská republika

Otváracie hodiny:
Pondelok až Piatok: 7:30 - 15:30

Kontaktujte nás

e-mail: info@epb.sk
webstránka: www.epb.sk
Telefón a fax: 00421 53 4495837 --- logistika, služby

Osoby:
Ing. Peter Bilek 00421 903 646120 - konateľ spoločnosti (non stop)
peter.bilek@epb.sk

Martin Belinský 00421 902 747413 - manažér logistiky
martin.belinsky@epb.sk

Doplňujúce údaje

IČO: 36574775
DIČ: 2020035424
IČ DPH: SK2020035424

Obchodný register:
OR Okresný súd Košice I,
Oddiel: Sro, vložka č:14421/V

Bankové spojenie:
VÚB banka a.s. expozitúra Krompachy
Číslo účtu:
IBAN: SK29 0200 0000 0017 7786 9551